NANDU PAMPOVÝ

Třída

Ptáci

Řád

Pštrosi

Čeleď

Nanduovití

Výška

150 – 180 cm

Váha

20 – 27 kg

Délka života

Okolo 10 let, v zajetí 15 a více

Výskyt

Jižní Amerika, Německo

NANDU PAMPOVÝ

POPIS:

Žijí na pampách a v polopouštních oblastech. Jde o pospolitě žijící druh. Nandu pampový je velký, nelétavý pštrosovitý pták. Dovede velmi rychle běhat. Narozdíl od afrických pštrosů (2,5m) je menší, má 3 prsty a opeřený i krk, hlavu i stehna. Nanduové jsou šedí nebo hnědí, samec bývá tmavší než samice a má černý "kořen" krku. Existuje však i bílá forma.

 

CHARAKTER:

Jsou to naprosto mírumilovná zvířata jak k lidem, tak k ostatním živočichům (kromě malých obratlovců, kteří by posloužili jako svačinka). Výborně se ochočují. Rádi se pasou na trávě a odpočívají ve velmi zvláštních polohách. Působí velice vznešeným dojmem a je velmi zajímavé sledovat jejich chování. Nejbližší příbuzný nandu pampového je nandu darwinův, který se od něj liší především barvou peří. Nandu pampový a nandu darwinův patří společně s ptákem kiwi, kasuárem přilbovým, emu hnědým a pštrosem africkým dvouprstým do nadřádu běžců. Z názvu běžci můžeme odvodit, že jsou přizpůsobeni k běhu. U létavých ptáků létací svaly nasedají na mohutný hřeben hrudní kosti. U běžců tyto svaly zakrněly, proto také létat nemohou. Samec bývá obvykle vyšší a mohutnější než samice. V době hnízdění snáší všechny samičky do mělce vyhloubeného hnízda zhruba 6 dní vejce. Na nich sedí výhradně samec. Po zhruba 40 dnech se pak v jeden den vylíhnou mláďata. Rodinka z bezpečnostních důvodů brzy hnízdo opouští. Nevylíhnutá vejce jsou ponechána svému osudu. Jsou pak oblíbenou pochoutkou lišek. Mláďata už po prvním roce dosahují velikosti dospělého jedince. V přírodě se živí převážně rostlinnou stravou. Často vyhledávají hmyz a drobné savce. Výhodou chovu nanduů je, že jsou velmi otužilí. Mohou se chovat ve výbězích bez zateplených prostor. Nemusí mít přístřešek, ale jako každé zvíře se rádi schovají před silným větrem, sněhem a deštěm. Minimální velikost výběhu pro tři dospělé nandu musí být 500 m2, pro každého dalšího dospělého jedince 250 m2 navíc.

 

ZAJÍMAVOSTI:

  • Vejce nanduů může vážit až 600 g.
  • Na vejcích sedí samec, ne samička. Celkem až 40 dnů a dokonce až na padesáti vejcích. Samec také vodí mláďata a samice se k nim přidávají později.
  • Nandu má poměrně velká křídla, která používá hlavně k balancování při běhu a kličkování.
  • Dokáže běhat až 60km rychlostí.
  • Je mnohem menší než pštros dvouprstý, proto je někdy také nazýván mini pštrosem.
  • V Německu přibližně v roce 2000 uteklo několik jedinců z chovu. Rozmnožili se natolik, že zemědělcům působí škody na úrodě a od roku 2017 proto probíhá ničení jejich vajec.

NAŠI NANDU PAMPOVÍ:

Alfred

Pohlaví: samec


Oskar

Pohlaví: samec


Margita

Pohlaví: samice


Violet

Pohlaví: samice

Mapa výskytu

Naše zvířátka